Maling af gulve

Når man skal have malet sit gulv, er det vigtigt at gulvet først er slebet, så malingen kan binde ordentligt til træet. Udover afslibning af gulvet, skal gulvet også grundes, før man påfører malingen, og der skal altid males min. 2 gange. I nogle tilfælde skal gulvet males 3 gange, eksempelvis hvis harpiksen ved knasterne trænger igennem malingen.

Vi anbefaler ikke, at få malet sine gulve, hvis der er stor sprækker, der er flere grunde hertil.

Når man maler et plankegulv hvidt eksempelvis, vil der ryge maling ned mellem plankerne og i sprækkerne. Hvis der efterfølgende skal slibes og behandles med en anden overflade behandling, så kan man kun skifte til en natur behandling, efter at mellemrummene er renset helt op for maling rest og udfyldt med en gulvfuge. Efter der er ilagt ny gulvfuge skal gulvet tørre i 7 dage, før det kan slibes og efterbehandles. Med natur behandling menes der; natur/klar lak, natur olie og natur lud.

Efterbehandling af malede gulve

Man kan godt behandle det malede gulv efter en gulvslibning med en hvid overflade behandling, som f.eks. hvid lud, hvid olie eller hvid lak, uden at rense mellemrummene, da den hvide maling rest ikke kan ses tydeligt, når der kommer en anden hvid/lys overfladebehandling på.

Den behandling der minder mest om hvidmalede gulve, er hvidlakerede gulve, der får min 4 lag hvid lak. Med de hvidlakerede gulve, kan man stadig se træets strukturer og knaster, og man får samtidig en meget robust overflade, der holder bedre end malede gulve.

Click to rate this post!
[Total: 13 Average: 5]